Aanvraagformulier verlof

Het is mogelijk om in bijzondere gevallen verlof voor uw kind(eren) aan te vragen, bijv. i.v.m. een huwelijksfeest, begrafenis of “gewichtige  omstandigheden”. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in de leerplichtwet. Extra vakanties of uitjes vallen niet onder de verlofregeling.

Als u verlof wilt aanvragen kunt u onderstaand formulier downloaden en ingevuld inleveren bij de administratie of bouwcoördinator. De directie bepaalt uiteindelijk of u voor het aangevraagde verlof in aanmerking komt. Op de achterzijde van het formulier vindt u de verlofvoorwaarden.

toelichting verlof

Aanvraagformulier verlof