Presentatie MR-leden

RobMijn naam is Rob Reuvekamp. Ik ben de vader van Dani (6e) en Brent (3c) en getrouwd met Bianca. Als ouder ben ik met veel plezier betrokken bij het gebeuren in de klas en de activiteiten op school. Vanaf vorig jaar (2012-2013) ook als lid van de MR en sinds april 2013 als voorzitter. Mijn interesse voor de ontwikkeling van organisaties is groot, vooral als de samenwerking van mensen en middelen betekenisvolle resultaten oplevert. Voor De Telgenkamp is dat zeker het geval en dat geldt ook voor Saxion, waar ik werk in de concernstaf. Speerpunten van mij voor de MR zijn het behoud van goed onderwijs en een degelijke onderwijsorganisatie, door goed in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Daarbij staan de veiligheid en het plezier van onze kinderen voorop.   Graag wil ik mij even voorstellen als personeels- en MR-lid van basisschool de Telgenkamp.

 

 

AnoukIk ben Anouk Masselink en leerkracht van groep 2. Ik werk elke donderdag en vrijdag en de woensdag om en om met veel plezier op onze school. Sinds 2014 ben ik secretaris van de MR. Niet alleen voor onze leerlingen is een goede communicatie van groot belang, ook binnen de school hecht ik veel waarde aan een open communicatie en daar draag ik als lid van de MR graag aan bij. Ik vind het belangrijk om samen met alle andere betrokkenen op een kritische, en vooral positieve wijze mee te denken en te praten over zaken die de school aangaan.

 

 

 

 

400115VP013Mijn naam is Femke Loohuis. Op dit moment ben ik werkzaam binnen het zorgteam op de Telgenkamp. Ik voel mij betrokken bij het wel en wee van de Telgenkamp en ben daarom lid geworden van de MR. De MR geeft je als leerkracht de mogelijkheid om samen met ouders advies en instemming te geven in beleidszaken. Ik vind het dan ook belangrijk om te weten hoe ouders tegen de school aankijken en om samen met ouders ervoor te zorgen dat onze school nog beter functioneert. Uiteindelijk hebben wij, zowel leerkrachten als ouders,  hetzelfde doel voor ogen, namelijk het allerbeste voor ‘onze kinderen’.   Bij deze wil ik mij graag voorstellen als lid van de MR.

 

 

 

 

Mijn naam is Marco Nijenstein. Ik ben getrouwd en vader van Iris (Bataafs Lyceum, 1e klas), Yasmin (groep 7) en Thijmen (groep 4). Al een aantal jaren ben ik actief betrokken bij school middels het ophalen van oud papier en sinds het schooljaar 2015-2016 ben ik lid van de MR.

Als ouder ervaar ik iedere dag hoe belangrijk het is als kinderen met veel plezier en enthousiasme naar school gaan. Kwalitatief passend onderwijs geven en de mogelijkheden bieden om zich goed te kunnen ontwikkelen, is de basis voor een goede toekomst voor de kinderen.

Dit kun je als school o.a. realiseren middels de inzet van goede onderwijsmiddelen en ICT toepassingen, een goed personeelsbeleid, een gezonde financiële basis en huisvesting. Maar ook door je continu te verbeteren en te vernieuwen. In mijn functie als Supply Chain Manager bij Demcon (Enschede) heb ik hier ook binnen het bedrijfsleven dagelijks mee te maken. Als ouder wil ik graag deze kennis gebruiken om zo een actieve bijdrage te kunnen leveren binnen de MR van de Telgenkamp.

 

 

 

foto Erik Lammers

Ik ben vader van Laurens in groep 8 van De Telgenkamp zit. Mijn partner Heleen heeft twee kinderen, Luuk en Maxime, die respectievelijk in groep 6 en 4 zitten van de Plechelmusschool. Samen vormen we een gelukkig gezin. De diversiteit in ons gezin, mede door de verschillende achtergronden en perspectieven, zie ik als een verrijking en een aanvulling op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

De reden dat ik zitting neem in de MR is om mijn betrokkenheid bij de lokale maatschappij te verbreden. Zo zet ik me in voor de stad Hengelo en sport in Hengelo in het bijzonder.

In het dagelijkse leven werk ik als managementconsultant. Op basis van mijn eigen ervaring als partner, vader, vrijwilliger en professional richt ik me op de dingen die ertoe doen. Vanuit mijn visie op de toekomst probeer ik te allen tijde in het hier en nu met de juiste dingen bezig te zijn. Leren van gisteren en handelen voor morgen. In dat kader heb ik geleerd mijn gevoel te volgen en keuzes te maken om koersvast te laveren. Dit is ook wat ik wil inbrengen bij de MR.

 

Mijn naam is Evelien Tapper, ik ben gefoto evelien tappertrouwd met Bas en moeder van Amy (groep 8) en Mick (groep 5). Sinds begin schooljaar 2014-2015 ben ik MR lid. Mede vanuit mijn achtergrond als communicatieadviseur is communicatie een belangrijk aandachtspunt bij mijn rol als MR lid.

Belangrijk van een school vind ik uiteraard kwalitatief goed onderwijs, maar zeker ook dat kinderen zich er prettig voelen en zich veilig en goed kunnen ontwikkelen. Onze kinderen brengen veel van hun tijd door op school en deze ervaring is van grote waarde voor hun toekomst. Namens alle ouders wil ik graag actief een bijdrage leveren aan een goede én gezellige school voor zowel de kinderen, ouders als leerkrachten. Zijn er zaken die jij graag besproken wilt zien in de MR, laat het mij gerust weten!

 

Mijn naam is Ine Mengerink 39 jaar oud, getrouwd met Jurgen en moeder van Bart van zes en Jelle van vier. Bart zit in groep 3B en Jelle in groep 1A. Vanaf dit schooljaar neem ik zitting in MR. Hiervoor heb ik mij verkiesbaar gesteld omdat ik graag op een actieve manier betrokken wil zijn bij het onderwijs en de school. Voor mij staat een optimale kwaliteit van het onderwijs op de eerste plaats. Daarnaast vind ik zaken als een goed personeelsbeleid, huisvesting en een gezonde financiële school ook van groot belang. De komende jaren praat ik namens de MR graag mee over deze onderwerpen.