Overige info

Via de website www.surfspot.nl kunt u diverse softwareprogramma’s of Ict producten tegen forse onderwijskorting aanschaffen.
Via de link: http://www.apsitdiensten.nl/paginas/aanmelden_leerling.html
kunt u zich aanmelden en lid worden van Surfspot. De school krijgt hiervan bericht controleert of de lln. inderdaad aan de Telgenkamp gekoppeld is en verleent goedkeuring. Vervolgens kan er legale software besteld worden.