Geborgenheid

“gevoel dat je veilig en op je gemak bent”

Essentieel voor het kunnen groeien en ontwikkelen is het je veilig kunnen voelen en op je gemak. Je competent voelen en gewaardeerd door je omgeving is erg belangrijk. School speelt derhalve een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Respect voor elkaar is daarom ook een belangrijk onderdeel in dit proces, maar geborgenheid komt in alle facetten van de school terug want competent voelen heeft ook te maken met de kansen die de school biedt. Op de Telgenkamp wordt ook gekeken naar talenten en de mogelijkheid die te kunnen ontwikkelen.