Levensbeschouwing

De Telgenkamp is een katholieke basisschool waar iedereen welkom is ongeacht geloofsovertuiging. We vragen wel aan iedereen de katholieke grondslag van onze school te respecteren. We willen samen met ouders een bijdrage leveren aan de geloofsopvoeding van het kind. Uitgangspunt hierbij is dat ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de geloofsopvoeding. Wij geven kinderen een stuk kennis vanuit de katholieke traditie mee en bieden levensbeschouwelijke onderwerpen aan waarin het kind met zijn of haar levensvragen centraal staat. We hanteren tijdens de lessen levensbeschouwing de methode “Hellig Hart” die inspeelt op de fundamentele behoefte van mensen om antwoord te zoeken op ethische en esthetische vragen wanneer zij geconfronteerd worden met situaties en ervaringen die niet gewoon en vanzelfsprekend zijn, maar raken aan de grenzen van het bestaan. Bedoeld worden b.v. het lijden of overlijden van een naaste, beelden van oorlog, een verbroken relatie, maar ook gelukservaringen.
Door het aan bod laten komen van niet christelijke levensovertuigingen wordt ook recht gedaan aan het gegeven dat Nederland een multiculturele samenleving is. Zo worden kinderen bewust van het feit dat ze leven in een samenleving die een grote variëteit aan levensbeschouwingen herbergt. Hopelijk ontwikkelen ze zo respect voor andere opvattingen en uitingsvormen. 

Bij het vormgeven aan de levensbeschouwelijke visie worden we ondersteund door de identiteitsondersteuner van de Dr. Schaepmanstichting. De school levert, in samenwerking met ouders en parochie, ook een bijdrage aan de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel. Hiervoor hanteren we projecten die voor een deel ook thuis gemaakt moeten worden. Wij verwachten dat alle kinderen en ouders hieraan meewerken. De voorbereiding van deze sacramenten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de parochie en voor een groot deel ook buiten schooltijd waarin een actieve rol van ouders wordt gevraagd.