School en maatschappij

De maatschappij is voortdurend in beweging. Jonge mensen moeten leren hun weg te vinden in deze veranderende maatschappij. Zij moeten keuzes maken en hier de verantwoordelijkheid voor dragen. Het onderwijs is bij uitstek een plaats waar kinderen worden voorbereid om zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden. Op de Telgenkamp willen we onze leerlingen laten groeien om te komen tot een bewuste levenshouding en levensbeschouwing. Hierbij spelen normen en waarden en het nemen van verantwoordelijkheden in de samenleving een belangrijke rol. We leren onze leerlingen zich kritisch op te stellen tegenover zichzelf, de vele levensaspecten en maatschappelijke standpunten, waarmee zij nu en later in contact komen.Een voorwaarde daarbij is dat de onze school midden in de samenleving staat en goede contacten met die samenleving onderhoudt.