Barometer

De Dr. Schaepmanstichting, waar onze school onder valt, heeft een eigen kwaliteitsinstrument ontwikkeld. Met deze zgn. barometer kunnen de opbrengsten van de scholen worden gemonitord. De stichting heeft haar streefdoelen bewust hoger gesteld dan de inspectie. Twee keer per jaar vullen we onze opbrengsten in en kunnen we deze vergelijken met andere Hengelose scholen die vallen onder de Dr. Schaepmanstichting.
Op dit moment voldoen we op veel gebieden al aan de hogere Schaepmannormen, maar zijn er nog wel enkele aandachtspunten.