Uitstroom-advisering

Resultaten Eindtoets

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de Telgenkamp over de laatste vijf jaren op de Cito-eindtoets.

Schooladvies en plaatsing voortgezet onderwijs

In de grafieken hieronder vindt u informatie over het schooladvies dat door de school gegeven is. Daarnaast ziet u de percentages waar ze een jaar later terecht zijn komen.

Onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten. Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze school. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van de school meer dan alleen een score op de eindtoets. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken.

Meer info

Wilt u meer informatie over schooladviezen? Ga dan naar deze site: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11825/Basisschool-de-Telgenkamp
Onder het kopje resultaten kunt u alles vinden.