Klankbordgroep

Omdat we hebben gekozen voor een vierjaarlijkse afname van de ouder- en leerlingentevredenheidsenquete, verplichten we ons om jaarlijks enkele keren met een klankbordgroep het onderwijs op onze school te bespreken. De klankbordgroep bestaat uit een wisselende groep ouders die met de directie in gesprek gaat. In dit gesprek kunnen specifieke aspecten van het onderwijs op school centraal staan, maar kan er ook in algemene zin over de Telgenkamp worden gesproken. We kiezen er bewust voor om met een wisselende samenstelling te werken om breed geïnformeerd te worden en ouders meer te betrekken bij de Telgenkamp.

 

Klik hier voor het verslag van de laatste klankbord bijeenkomst