Leerlingenraad

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 stellen we een leerlingenraad in. We willen kinderen hiermee bewuster betrekken bij het onderwijs op de Telgenkamp en mee laten denken bij bepaalde ideeën. We hebben gemerkt dat onze leerlingen kritisch zijn en heel weloverwogen voorstellen kunnen doen en een gefundeerde mening kunnen vormen over allerlei zaken. Door het instellen van een leerlingenraad willen we hen een klankbord laten zijn en hun inbreng en betrokkenheid bij school vergroten.