Algemeen

Op de Telgenkamp volgen we nauwgezet de ontwikkeling van onze leerlingen. We kijken naar de leeropbrengsten, maar ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling. De vorderingen worden in vastgelegd in een Leerling Volg Syteem.  Daar waar we merken dat het standaard aanbod voor leerlingen niet toereikend is gaan we op zoek naar een passend aanbod. op dat moment komen deze in het zorgtraject.

Binnen onze school zijn er drie coördinatoren leerlingenzorg (Interne Begeleiders) die de zorg rondom individuele leerlingen en groepen coördineren, leerkrachten begeleiden in relatie tot leerlingenzorg en contacten met externe zorginstanties of andere onderwijsinstellingen onderhouden.
Voor de Telgenkamp zijn dat: 

  • Wil Siemerink(groep 1-3)
  • Femke Loohuis (groep 4-8)
  • Kim Huiskes(groep 4-8)

                     400115VP013

 

.                                    Kim Huiskes               Wil Siemerink               Femke Loohuis