Kennismakingsgesprekken

Dit schooljaar zijn we gestart met het houden van kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar. In de tweede schoolweek ontvangen alle ouders en uitnodiging om met de leerkracht over hun kind te praten. Hierbij staan niet de prestaties centraal, maar vooral het welzijn van het kind. We willen hiermee alle ouders de gelegenheid bieden om de leerkracht persoonlijk over hun kind te vertellen. Over hun specifieke kwaliteiten, talenten maar ook aandachtspunten.
We hebben gemerkt dat deze gesprekken als zeer waardevol en laagdrempelig worden ervaren door zowel leerkrachten