Leerlingvolgsysteem

Naast alle methodetoetsen die de kinderen maken, hanteren we op de Telgenkamp ook methode onafhankelijke toetsen van het Cito. Deze leerlingvolgsysteemtoetsen testen de kennis van de leerlingen op de lange termijn op de hoofdgebieden Taal, Rekenen en Lezen. Daarnaast maken we nog gebruik van een digitaal systeem voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling.

De opbrengsten van al deze toetsen verwerken we in ons digitale leerlingvolgsysteem waardoor we de individele, groeps- en schoolontwikkleing kunnen volgen.

Door uitgebreide analyses van de opbrengsten zijn we in staat om interventies te plegen die als doel hebben het onderwijs op individueel, groeps-of schoolniveau te verbeteren.

In het leerlingvolgssyteem nemen we ook verslagen op van oudergesprekken, gesprekken met derden, onderzoeksverslagen en handelingsplannen, zodat er van elk kind een uitgebreid dossier ontstaat waarmee we de individuele ontwikkeling van onze leerlingen kunnen volgen.

Als ouders dat willen kunnen ze een afspraak maken om het leerlingvolgsysteem in te zien.