Jaarplan

Elk jaar worden de globale jaardoelen uit het schoolplan geconcretiseerd in jaarplannen. In deze jaarplannen wordt uitvoerig beschreven welke ontwikkelingen er gaan plaats vinden en hoe deze worden vormgegeven. Alle jaarplannen worden aan het eind van het schooljaar geëvalueerd. A.d.h.v. deze evaluaties worden de jaarplannen voor het komende jaar opgezet, uiteraard afgezet tegen de ontwikkelingen die staan beschreven in het schoolplan voor het komende schooljaar.