Opleidingsschool

De Telgenkamp is een opleidingsschool. We werken intensief samen met de Pabo en bieden stageplaatsen aan leraren in opleiding.
Studenten van de Pabo ontwikkelen door middel van stages in de diverse groepen hun kennis en beroepsvaardigheden waarbij ze intensief begeleid worden door mentoren (groepsleerkrachten) en schoolopleiders (gespecialiseerde leerkrachten) van onze eigen school en instituutsopleiders van de Pabo.
Door deze nauwe samenwerking tussen de Pabo en de Telgenkamp blijven we op de hoogte van de laatste onderwijsontwikkelingen, denken we mee over het aanbod van de opleiding en vinden de laatste onderwijsinzichten hun weg in onze onderwijspraktijk.

We hebben als visie dat leerlingen pas groeien bij goede begeleiding door professionele leerkrachten. Daarom investeren wij in de professionele ontwikkeling van ons team. Zo volgen onze leerkrachten o.a. een speciale mentorenopleiding en zijn de schoolopleiders extra geschoold op het gebied van coaching en begeleiding.
We zetten deze expertise ook in bij startende leerkrachten en indien nodig bij meer ervaren leerkrachten.