Schoolplan

Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht om eens per 4 jaar een schoolplan op te stellen. Het nieuwste schoolplan loopt van 2015 tot 2019. In ons schoolplan beschrijven we globaal de beleidsvoornemens voor de komende vier schooljaren op zowel Dr. Schaepman niveau als ook specifiek voor de Telgenkamp. Dit plan is i.s.m. het team en de MR opgesteld en is de leidraad voor de op te stellen jaarplannen per schooljaar.

Schoolplan De Telgenkamp 2015-2019

Schoolgids 20172018 DeTelgenkamp