Hoofdluis

Rond hoofdluis hangt nog altijd – onterecht – een beetje een taboesfeer. Niemand staat te springen om te melden dat zijn zoon of dochter luizen heeft.
Maar dat hoofdluis iets te maken zou hebben met een gebrekkige persoonlijke hygiëne, is een hardnekkig misverstand.
Het kan bij iedereen voorkomen; de beestjes hebben zelfs een voorkeur voor schoon haar!
Openheid over hoofdluis is uitermate belangrijk, want alleen een gezamenlijke aanpak heeft effect.
Een kind kan namelijk telkens weer opnieuw besmet worden als anderen behandeling nalaten.

 

Wat  wij als werkgroep doen

In de strijd tegen hoofdluis spelen onze “luizenmoeders” een belangrijke rol.
Zij controleren de kinderen elke eerste woensdag na de vakantie in de klassen op hoofdluis
We kunnen ook ouders en leerkrachten bijstaan met advies.
Wij werken volgens het protocol van de GGD Twente. Draaiboek Hoofdluisbestrijding
Wij vragen de ouders om kinderen ook thuis regelmatig te controleren op hoofdluis 
en het op school te melden als er hoofdluis wordt geconstateerd. 
Zo kan er in een vroeg stadium actie ondernomen worden op school.
Op deze link krijgt u een duidelijk beeld van onze werkwijze:
http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1055652-oeps-een-luis

Voor verder informatie en aanmelding nieuwe moeders:

Mireille Raanhuis (OR lid):  mireilleraanhuis@hotmail.com
Marloes Toussaint (OR lid):  raw.toussaint@ziggo.nl

Hoe we controleren (2) Hoe we controleren Luizencontrole in de klas Preventieve luizencontrole