Oud papier

De Werkgroep Oud Papier is een werkgroep die bestaat uit zo’n 25 stoere vaders van leerlingen van de Telgenkamp en een klein team van coördinatoren uit de Ouderraad.
Zoals de naam van de werkgroep al verraadt wordt iedere eerste woensdagavond van de maand door de leden van deze werkgroep – per toerbeurt (4 personen per keer) volgens een door de coördinatoren opgesteld rooster – het oud papier van een groot gedeelte van de wijk Slangenbeek opgehaald. Dit alles in goed overleg met de Gemeente Hengelo en Twente Milieu. De opbrengst van het ingezamelde oud papier komt ten goede aan de Telgenkamp en dus indirect aan uw en onze kinderen.

De meeste leden van de werkgroep hebben overdag een fulltime baan en vinden het prettig – en vaak ook gezellig! – dat ze op deze manier toch hun steentje aan de Telgenkamp kunnen bijdragen.

Nieuwe leden zijn overigens altijd welkom. Immers, hoe meer leden de werkgroep telt, hoe minder vaak per jaar men hoeft te “lopen”. Heeft u ca. 2 keer per jaar een woensdagavond tijd, geeft u zich dan op bij de coördinatoren van de werkgroep.
Dit kunt u doen via: ouderraad@detelgenkamp.nl.