Bovenbouw

pasen 1

De werkgroep Pasen zorgt er allereerst voor dat de verschillende locaties
versierd worden, zodat de school een echte “voorjaarsuitstraling” krijgt. Met
het versieren van de hallen aan de Wezelstraat ben je ongeveer 1 dagdeel bezig.
Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd.
De groepen 5, 6 en 7 hebben dit jaar een puzzeltocht gelopen
De groepen 8 gaan eierbeagelen. Hierbij moeten de leerlingen een rauw ei
verpakken op een zo’n origineel mogelijke manier waarbij het ei heel blijft als je
het van het dak af gooit.
Ieder kind krijgt een lekker chocolade ei als beloning. De ouders van de
werkgroep helpen bij het voorbereiden van deze activiteiten. Dit houdt in dat er
bijvoorbeeld een puzzeltocht nagelopen moet worden, of dat je een dagdeel als
post voor de puzzeltocht gevraagd wordt.
Op witte donderdag wordt er voor alle groepen een paasviering georganiseerd.
In de bovenbouw wordt de paasviering in de groep gehouden in combinatie met
een paasontbijt. Elk kind heeft iets van huis meegenomen, dat samen gedeeld
wordt tijdens het ontbijt.
Na Pasen helpen de ouders met het opruimen van de versiering. Dit doen we in
een uurtje ongeveer.