Verantwoordelijkheid

“Als je je verantwoordelijk voelt voor je eigen ontwikkeling, word je eigenaar van dit proces en wordt de motivatie om te leren groter.”

We voelen ons als team samen verantwoordelijk voor de ontwikkelingen die binnen onze school gaande zijn.
We voelen ons samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We willen kinderen leren om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling.
Als leerkracht scheppen we kaders waarbinnen kinderen zich ontwikkelen. We stimuleren kinderen kennis te vergaren door onderzoekend leren. Zelf onderzoeken vergroot de verantwoordelijkheid op kennis en het ontwikkelen ervan. Door kinderen ruimte te geven om te ervaren zullen zij zich de kennis eigen maken.