Verkeer

Verkeerscommissie
Onze school heeft een verkeerscommissie die het creëren van een verkeersveilige schoolomgeving voor onze kinderen ten doel heeft.
In de werkgroep hebben de volgende mensen zitting:
Marleen Boot (namens de ouderraad)
Mark Havinga (ouder)
Pascal Kuipers (ouder)
Jan Goorhuis (leerkracht)
Doelstellingen van de verkeerscommissie:
– Informatie verstrekken over ‘verkeerszaken’ aan ouders
– Activiteiten organiseren
– Contacten onderhouden met verkeersouders van andere basisscholen
– Contacten onderhouden met Veilig Verkeer Nederland, gemeente, politie en de wijkraad
– Signaleren van knelpunten en werken aan oplossingen
Wat hebben we in de afgelopen jaren al gerealiseerd
 – een verkeersluwe omgeving rond de hoofdlocatie waardoor kinderen en ouders veilig naar school kunnen fietsen
– Verbetering van de fietsroute van Het Broek naar De Telgenkamp. Deze verbetering is tot stand gekomen na goed overleg met gemeente, politie en  de Rank.
– Overzichtelijker maken van de kruising ter hoogte van de Toermalijn
Op dit moment heeft de commissie een tweetal aandachtspunten:
– De gevaarlijke oversteken voor fietsers in de wijk op de plaatsen waar fietspaden en gewone wegen elkaar kruisen
– De onoverzichtelijke oversteek ter hoogte van de Mechelenstraat
Zijn er gevaarlijke situaties rondom de school die de aandacht verdienen van de verkeerscommissie, stuur dan een mailtje naar verkeersveiligheid@detelgenkamp.nl.
Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid van onze kinderen!
Aanspreekpunt voor de commissie is Jan Goorhuis (tel. 2773249)   110