Zelfbewustzijn

“Iemand die zelfbewust is , heeft een gevoel voor eigenwaarde ontwikkeld en beschikt over zelfvertrouwen.”

Dit is een voorwaarde om jezelf te kunnen ontwikkelen en mee te kunnen doen in de maatschappij. School en ouders begeleiden kinderen in de ontwikkeling van zelfbewustzijn. Door ervaringen op school leert een kind waar zijn talenten liggen. Projectmatig werken speelt hierin een belangrijke rol. We kijken naar kinderen en hun sociale talenten en samen ontwikkelen we groeimogelijkheden. Voor het pedagogisch klimaat zijn er afspraken waar we met de kinderen over praten en samen proberen we de afspraken vorm te geven.

pictogrammen schoolregels